K O N T A K T N É   I N F O R M Á C I E  
Názov spoločnosti: SENTECH - Jozef Senčuch
  Sídlo spoločnosti: Cajlanská 75, 902 01  Pezinok
  Mobil: +421 (0) 915 587 122
  Email: taxi@taxi4you.sk
  Web: www.taxi4you.sk
  IČO: 44 783 795
  DIČ: 1072366174
  Číslo účtu: 2619400824/1100 Tatra Banka